1388号段


中国移动1388号段


中国移动1388号段包含的手机号码:

13880XXXXXX 13881XXXXXX 13882XXXXXX 13883XXXXXX 13884XXXXXX
13885XXXXXX 13886XXXXXX 13887XXXXXX 13888XXXXXX 13889XXXXXX